Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Długiem

Kalendarium

Aktualności

Uczniowie klas trzecich wybrali się na wycieczkę w Tatry. W pierwszym dniu wędrowliśmy szlakiem na Halę Gąsienicową i dalej do Czarnego Stawu Gąsienicowego. Przewodnik pokazywał nam ...

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych " Miejsce na mapie"  Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku zorganizował konkurs przeznaczony dla uczniów ...

O szkole

 

 

Nasza Patronka Królowa Jadwiga

 

Królowa Jadwiga - życiorys

Jadwiga urodziła się w roku 1374. Była córką Ludwika Węgierskiego  
i Elżbiety Bośniacki. W czasie dzieciństwa, 15 czerwca 1378 r. została zaręczona z Wilhelmem, który miał wtedy osiem lat. Kiedy wiosną 1384 roku, przyjechała do Polski, 16 października koronowaną ją na króla Polski. Z powodu młodego wieku królowa nie mogła sprawować rządów samodzielnie. Robili to za nią możnowładcy małopolscy.

Panowie krakowscy nie godzili się na związek Jadwigi z Wilhelmem. Chcieli oni związać Polskę z Litwą. Z tego powodu korona Polski trafiła do wielkiego księcia litewskiego Jagiełły, który przyjął chrzest wraz ze swoim państwem. Jadwiga zmuszona była do wejścia w związek małżeńsko z Jagiełłą. Jagiełło 15 lutego 1386 roku przyjął chrzest, a dwa dni później uroczyście zawarł związek małżeński z Jadwigą.

Jadwiga skupiała na swoim dworze elitę intelektualną Polski. Była fundatorką wielu kościołów i klasztorów. W roku 1397 założyła bursę dla polskich i litewskich studentów przy Uniwersytecie Karola w Pradze.

Dnia 22 czerwca 1399 roku urodziła córkę Bonitację, która po 21 dniach zmarła. Jadwiga zmarła 4 dni po śmierci córki na gorączkę połogową.