Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Długiem

Kalendarium

Aktualności

Uczniowie klas trzecich wybrali się na wycieczkę w Tatry. W pierwszym dniu wędrowliśmy szlakiem na Halę Gąsienicową i dalej do Czarnego Stawu Gąsienicowego. Przewodnik pokazywał nam ...

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych " Miejsce na mapie"  Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku zorganizował konkurs przeznaczony dla uczniów ...

Działania podjęte przez Drużynę

  • „Dzień Myśli Braterskiej” - luty 2010r.

Braliśmy udział w hufcowym konkursie na najpiękniejszą kartkę  z okazji „Dnia Myśli Braterskiej” - cztery osoby otrzymały wyróżnienie.

  • „Moja Najlepsza Harcerska Przygoda” - luty 2010r.

Nasze literackie starania nagrodzone zostały również w konkursie literackim „Moja Najlepsza Harcerska Przygoda”, gdzie również otrzymaliśmy wyróżnienia.

  • „Z piosenką harcerską przez stulecie”- luty 2010r i 2011r.

Dwukrotnie odnieśliśmy sukces na Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej, gdzie w 2010 oraz w 20011 roku zajęliśmy I miejsce w kategorii Drużyny Starszoharcerskie. Nagrodą dla naszej drużyny miało być reprezentowanie Hufca Ziemi Sanockiej na Festiwalu Chorągwianym w Leżajsku. Niestety dwukrotnie festiwal został odwołany.

 

  • „Strofyo Ojczyźnie” - marzec 2010r.

Podczas hufcowych eliminacji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego, dwie reprezentujące naszą drużynę druhny zajęły kolejno trzecie i czwarte miejscew naszej kategorii.

      

    

  • Akcja Ekologiczna „Florek” - 2009/2010r.

Akcja Ekologiczna pod nazwą ”FLOREK” jest Harcerską Ogólnopolską Akcją Ekologiczną zainicjowaną przez Komendę Hufca w Sanoku.Celem corocznej edycji akcji jest ochrona przyrody i człowieka przed zgubnymi wpływami cywilizacji, popularyzacja higieny życia, zdrowego odżywiania, lansowanie postawy człowieka zdrowego, trzeźwego, wysportowanego, pełnego energii i radości. Podczas trwającej ponad 7 miesięcy akcji realizowaliśmy 5 zadań, a następnie przesyłaliśmy krótkie meldunki do sztabu akcji. W rezultacie zajęliśmy zaszczytne II miejsce, a jeden z naszych meldunków został szczególnie wyróżniony.

W XXI edycji akcji „Florek” zajmowaliśmy się problemem dostępu do czystej wody, a nasze działania skupiły się wokół tematu: "Woda jest życiem". Wykonaliśmy m.in. wodne skarbonki, odwiedziliśmy oczyszczalnię ścieków oraz na jednej ze zbiórek porządkowaliśmy wybrany obszar naszej miejscowości.

   

   

Święto Odzyskania Niepodległości - listopad 2009-2011r.

Już po raz trzeci zorganizowaliśmy zbiórkę zniczy w naszym Gimnazjum, wykonaliśmy i złożyliśmy wieniec oraz zapaliliśmy znicze pod pomnikiem poległych w obronie Naszej Ojczyzny w Długiem.

Braliśmy również udział w pięknej i wzruszającej akademii szkolnej i środowiskowej w Nowosielcach upamiętniającej rocznicę odzyskania niepodległości przez Naród Polski.

     

  • Akcja Charytatywna - grudzień  2010r.

Szkolne Koło Teatralne w Gimnazjum w Długiem i Harcerze z 7 Drużyny Starszoharcerskiej zorganizowali akcję charytatywną, zbiórkę zabawek i artykułów szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej z miejscowości Podleszany, nieopodal Mielca, poszkodowanych podczas powodzi.

Gimnazjaliści kilkakrotnie wystąpili z przedstawieniem charytatywnym pt.: „Boże narodzenie piórem opisane”. Grupa Teatralna z 3 przepięknymi przedstawieniami, harcerze natomiast z koncertem kolęd w kilku językach. Finałem akcji było osobiste przekazanie prezentów przez gimnazjalistów z Długiego - które wcześniej sami pakowali - młodszym kolegom podczas uroczystego przedstawienia wystawionego w Szkole Podstawowej w Podleszanach. 

       

  • Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy – styczeń 2011

Przyłączyliśmy się do kwestowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

  • Akcja Ekologiczna „Florek” - 2010/2011r.

W XXII akcji zajęliśmy się problemem Eko - Nasadzenia i przyłączyliśmy się do programu Pawła Pietrzyka nasadzenia drzew i krzewów owocowych w Polsce. Zmniejszająca się liczba krzewów i drzew owocowych to mniej pokarmu dla ptaków i zwierząt. Próbowaliśmy to zmienić! Do naszych zadań należało m.in. wykonanie ciasta z owocami, sporządzenie poradnika urody, malowanie obrazów, czy zasadzenie z pomocą pana Józefa Kosiby – Nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko – trzech drzewek owocowych na terenie naszego Gimnazjum.

Podczas Zlotu podsumowującego akcję „Florek” w Myczkowcach zostaliśmy nagrodzeni dyplomem oraz drobnymi upominkami za udział w akcji.

                        

   

100-lecie Harcerstwa na Ziemi Sanockiej – wrzesień 2011

 Inauguracją kolejnego roku harcerskiego był udział w Jubileuszowym Zlocie Stulecia Sanockiego Harcerstwa.

   

    

                                             

  • Akcja Ekologiczna „Florek” - 2011/2012r.

Tegoroczne zadania XXIII edycji skupione są wokół lasów. Rok 2011 jest bowiem Międzynarodowym Rokiem Lasów. Zadania harcerzy – ekologów to:

Zadanie 1 – Grzybobranie.

Zadanie 2 – Leśne Boże Narodzenie.

Zadanie 3 – Z leśnikiem za pan brat.

Zadanie 4 – Czysty las.

Zadanie 5 – Sadzimy krzewy polskich lasów.

 

 

Opracowała: 7 Drużna Starszoharcerska